Działalność Non-Profit

Irex-Pol angażuje się w wiele inicjatyw społecznych zarówno jako sponsor jak i inicjator działań mających na celu pobudzenie gospodarcze regionu a także pomoc finansową dla lokalnych przedsięwzięć.

Wśród naszych działań możemy wymienić:

– Jesteśmy członkiem i współzałożycielem Podlaskiego Klastra Piekarniczego z siedzibą w Białymstoku skupiającego aktualnie ponad 40 zakładów piekarniczych. Jest to jedna z pierwszych w kraju inicjatyw mająca na celu nawiązanie współpracy podlaskich piekarni, ujednolicenie i wzmocnienie polityki zakupowej surowców, energii, środków pomocniczych, polityki cen pieczywa, szkoleń dla kadry i pracowników oraz podtrzymanie marki i tradycji produkcji podlaskiego pieczywa

– Jesteśmy współzałożycielem i członkiem Siemiatyckiego Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych: www.skig.pl
– Jesteśmy współzałożycielem i członkiem lokalnej organizacji turystycznej z siedzibą w historycznym Drohiczynie
– Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia Wspierania Kultury Narodowej Małe Podlasie
– Organizujemy 2 razy w roku przed rocznymi świętami zbiórki żywności dla potrzebujących w ramach współpracy z lokalnym Caritasem,
– Jesteśmy sponsorem wielu imprez o charakterze sportowo-kulturalnym organizowanych przez młodzież szkolną, gminy, domy kultury, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i straż pożarną

Dodaj komentarz